Vanuit het scribaat (22 mei)

Intussen is het alweer  bijna Pinksteren. Terugkijkend op de diensten van de afgelopen weken kunnen we alleen maar dankbaar zijn voor  de inzet en medewerking van alle vrijwilligers. Vanuit de gemeente  bereikt het scribaat een aantal vragen via de diverse kanalen over voorgangers, bijzondere diensten, bezoekers hiervan e.d. Ik zal hier proberen e.e.a. over uit te leggen. Het preekrooster voor 2020 is in december 2018 al vastgelegd. De eigen predikant  vult dan naast de 5 diensten waarin HA wordt gevierd en de 6 doopdiensten, nog een aantal diensten in waarin hij voor wil gaan, rekening houdend met  de vrije zondagen waarop hij  qua leeftijd recht heeft.  Dat waren er voor 2018 nog 35. Ook onze pastoraal werker  wordt gevraagd een aantal diensten te vervullen. Hierna worden de overige diensten ingevuld door dominees van buiten af en de emerituspredikanten die op Urk wonen. Dit rooster is  ook de afgelopen maanden gewoon aangehouden, aan het begin waren er enkele voorgangers die uit veiligheidsoverwegingen de dienst teruggaven. Deze zijn  zoveel mogelijk overgenomen door   de eigen predikant en pastoraal werker. Ook de invulling van de diensten wordt al in diezelfde maand vastgelegd. Die invulling  hebben we zoveel mogelijk aangehouden omdat de predikanten voor die diensten hier ook speciaal voor gevraagd zijn. Dan kom je als kerkenraad voor een dilemma te staan bij bijvoorbeeld een opwekkingsdienst en een kinderdienst.  De liederen in deze diensten  laten zingen door de paar aanwezige kerkenraadsleden is dan niet de meest ideale oplossing, dus werd er voor de opwekkingsdienst gevraagd aan  een aantal  gemeenteleden om die dienst de twee voorzangers te ondersteunen. Bij de kinderdienst werd  er hetzelfde gedaan en zaten er dus ook wat kinderen in de dienst en  een paar kinderen werden ingeschakeld voor  de kinderliedjes te zingen. Straks is het weer toegestaan om met meerdere gemeenteleden de kerkdiensten bij te wonen. In aanloop daar naar toe heeft het moderamen voorgesteld om  van de minimale bezetting toch nu al toe te gaan naar maximaal 25 aanwezigen. Wilt u de komende zondagen graag weer even een  kerkdienst live meevieren, neem dan even contact op met de scriba en deze kijkt, welke dienst u aanwezig kunt zijn. Achter de schermen zijn we ons al druk aan het voorbereiden voor de diensten vanaf 1 juli wanneer het aantal bezoekers  weer 100 mag zijn in één kerkgebouw.

In juni hopen we weer een kerkblad uit te geven met veel pastorale informatie,  de verjaardagen en jubilea, en verder nieuws vanuit de gemeente. Ook het preekrooster voor de komende drie maanden zal hierin staan. Er komen heel veel reacties op de live stream uitzendingen, vorige week kregen we een mailtje uit Canada over de middagdienst, en afgelopen Hemelvaartsdag  uit Nieuw Zeeland over de ochtenddienst. Beide reacties waren ontroerend om te lezen. Men  vind ons een gezegende gemeente  waar zó de boodschap verkondigd wordt. Langzaamaan start ook het fysieke bezoekwerk weer op. De verkiezingen die zo abrupt stopten na de 1e stemronde, wordt over nagedacht op welke manier we hier een vervolg aan kunnen geven. Evenals de doopdiensten en belijdenisdienst, ook daar kijkt moderamen en kerkenraad naar de mogelijkheden die er op korte termijn mogelijk zijn.

Tot zover deze keer de informatie vanuit het scribaat.