Vanuit het scribaat

Terwijl ik  dit stukje schrijf zitten we midden in de  beperkingen ontstaan door het Corona virus.  Als moderamen moesten we op donderdag de beslissing nemen om de kerkdiensten  niet door te laten gaan en met een alternatief komen. Hoewel  daarna veel kerken het voorbeeld volgden hebben we veel vragen gekregen waarom? Angst is een slechte raadgever werd er gezegd.
Dat is natuurlijk waar, echter het was geen angst wat ons deze keus deed maken, maar de zorg voor een kwetsbare gemeente. De zorg dat door  wel de diensten ongewijzigd door te laten gaan, broeders of zusters  wel het virus op lopen en daardoor  misschien wel weken aan de beademing moeten liggen of in het ergste geval overlijden. De oproep van de overheid om samen te zorgen dat de verspreiding   minder snel gaat en er geen overbelasting op de gezondheidszorg ontstaat is ook  gedaan uit zorg.

De dienst in het Kerkje aan de Zee is  via omroep Flevoland live uitgezonden waardoor velen uit de provincie  toch een kerkdienst  mochten meebeleven. Zo kan de Heere ook  deze middelen gebruiken om Zijn Woord te laten klinken op de meest onverwachtse plaatsen. Als gemeente  mogen we zo ontdekken dat de moderne media  naast een aantal bezwaren ook op een positieve manier ingezet kan en mag worden.

Inmiddels hebben we als moderamen  moeten besluiten om de komende diensten op dezelfde wijze te gaan invullen. Twee diensten per zondag in het Kerkje aan de Zee. Op de website vind u verdere informatie over wie daarbij aanwezig kunnen zijn. De belijdenisdienst van Palmzondag wordt verschoven naar 1e Piksterdag. Indien de maatregelen van kracht blijven  vervalt de avondmaalsviering van Goede Vrijdag. Er zullen die  dag dan  twee diensten gehouden worden. De speciale kinderdienst op de morgen en de avonddienst om half acht. Beiden in het Kerkje aan de Zee.

Verkiezing tot ambtsdrager

De vacatures ontstaan doordat diverse ambtsdragers hun termijn op hebben zitten, zijn  voor het grootste gedeelte opgevuld, wat reden tot dankbaarheid geeft. Echter de vacatures voor ouderling zijn   niet geheel vervuld. Naast de openstaande 6 vacatures willen we graag  uitbreiden om zo de werkdruk van de ouderlingen te verlichten. OP de informatieavond voor de broeders die op de groslijst stonden hebben we uitgelegd wat de huidige manier van  werken inhoudt en wat er verwacht wordt van  de ambtsdragers. Er wordt meer gekeken naar wat je kunt, waar je talenten liggen om zo tot een invulling van het ambt te komen. Dit nam bij de aanwezige broeders   de nodige spanning weg. Straks bij de 2e stemronde willen we opnieuw de broeders voorafgaande aan de stemming uitnodigen voor de informatieavond.

Hoe werkt het nu precies?

Gemeenteleden  zijn opgeroepen om namen in te dienen van broeders voor de diverse ambten. Indien een broeder  meer dan 9 keer is gebracht door de gemeente, komt deze op de groslijst te staan. Bij de stemming wordt de gemeente gevraagd om  een aantal namen aan te kruisen. Iedere broeder die meer dan 50% van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen is dan gekozen tot het ambt. De broeder heeft dan nog een week de tijd om over deze roeping na te denken.  Bij de volgende stemronde( en wij weten nu nog niet wanneer deze plaatsvind zoals u begrijpt) hopen we bij de groslijst ook wat meer informatie toe te voegen over de broeders die op die lijst staan. Voor deze stemronde worden  de broeders van de groslijst die niet gekozen zijn opnieuw op de lijst gezet, waarbij de lijst kan worden aangevuld met een aantal broeders welke  negen maal gebracht zijn voor  het ambt waar nog vacatures in zijn. Indien er na de 2e stemronde nog openstaande vacatures zijn, beslist de kerkenraad of er opnieuw namen ingediend kunnen worden , of dat de kerkenraad zelf broeders rechtstreeks gaat benaderen voor de vacatures.

Wanneer wordt de 2e stemronde gehouden?

Zolang er nog beperkende maatregelen van kracht zijn, kunnen we geen  volgende stemronde houden. Zodra deze maatregelen niet meer nodig zijn, wordt u als gemeente opgeroepen om de daaropvolgende zondag te stemmen.