Beperkte kerkelijke activiteiten

Beste broeders en zusters,

Laatste gang van zaken rondom coronavirus;
U bent ongetwijfeld allen op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus. Dan weet u ook dat in de praktijk blijkt dat het virus steeds verder oprukt en ook slachtoffers maakt. Om de verdere uitbreiding van het virus te voorkomen hebben de landelijke PKN en de landelijke overheid adviezen gegeven hoe we hier als Kerk mee om moeten gaan.

Welke adviezen zijn voor ons van toepassing;
Geadviseerd wordt om bijeenkomsten van meer dan 100 mensen te voorkomen en te vermijden. In onze kerkdiensten zijn uiteraard altijd meer mensen aanwezig en is de kans op verspreiding van het virus dus een reëel gevaar. Ook bij andere kerkelijke activiteiten zijn vaak meer dan 100 mensen aanwezig en zijn maatregelen noodzakelijk.

Wat is er besloten hoe we hier mee omgaan:
In navolging van de landelijke adviezen stelt het Moderamen voor om ALLE kerkelijke activiteiten voorlopig op te schorten, zoals kerkdiensten, Zondagschool, catechisaties, clubs e.d. Concreet betekent dat er in ieder geval D.V. Zondag 15 maart a.s. ook  GEEN kerkdiensten worden gehouden. Ook de Bezinningsbijeenkomst van 19 maart in het Kerkje a.d. Zee gaat niet door. De voorgestelde maatregelen gelden voorlopig tot eind maart.

Wat kunt u van ons verwachten;
Om de verkondiging van het Woord zoveel mogelijk door te laten gaan zal ds. Hoekman Zondagmorgen in aanwezigheid van de leden van de Kerkenraad een preek houden in het Kerkje a.d. Zee. In het Kerkje a.d. Zee om te voorkomen dat er toch teveel mensen bij aanwezig zullen zijn. U wordt dus dringend verzocht hier niet naar toe te komen om zodoende het effect van de maatregel teniet te doen. Middels een live-stream verbinding op YouTube is deze preek dan te volgen. Wij adviseren de website van de kerk en de beschikbare social-media in de gaten te houden voor eventueel nieuwe informatie.

Tot slot:
Als Moderamen doet het ons zeer dat het zover moet komen dat we de erediensten moeten uitstellen maar om onze opdracht tot de verkondiging van Gods Woord door te laten gaan hebben we voor deze oplossing gekozen. Uiteraard in biddend opzicht dat de Heere deze dreiging spoedig weg zal nemen.

Namens de Kerkenraad
Ds. J. Hoekman
Scriba H. kapitein