Vrijwillige bijdrage zondagsschool

Jaarlijks vragen wij u aan het eind van het jaar om een vrijwillige bijdrage voor de zondagsschool ‘De Lichtboei’.  Uw bijdrage wordt gebruikt voor het aanschaffen van boeken en attenties voor de kinderen. 

Normaal gesproken wordt er bij het kerkblad een envelopje bijgevoegd. Vanwege corona vragen wij uw bijdrage digitaal aan ons over te maken via de QR code of naar  bankrekening : NL33 RABO 0373730373 t.n.v. zondagsschool. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!