Woensdag 8 mei – Israëlavond in de Poort met Ds Glashouwer

“De krant naast de bijbel en de tekenen der tijden”

Op woensdagavond 8 mei organiseert de werkgroep kerk & Israël van de gezamenlijke PKN-kerken op Urk voor de tweede maal dit jaar een Israëlavond, ditmaal in kerkelijk centrum de Poort. Aan deze avond wordt medewerking verleend door het Christelijk Gemengd Koor Urk (voorheen Gereformeerd Kerkkoor en Excelsior) o.l.v. Thom Hesseling.

Spreker deze avond is ds Willem J.J. Glashouwer die met ons zal nadenken over de bijzondere tijden waarin wij leven in relatie tot de wederopstanding van Israël als natiestaat.

In de pauze is er gelegenheid tot de aanschaf van Israëlproducten en de collecte-opbrangst is na aftrek van kosten bestemd voor Stichting Yad L’Ami.

Yad L’Ami betekent “Helpende hand voor Mijn volk” en biedt gepaste hulp aan groepen in Israël die de meeste hulp nodig hebben. Eén van de projecten houdt zich bijvoorbeeld bezig met traumaverwerking van gezinnen die in gebieden wonen die regelmatig bestookt worden met raketten vanuit de Gazastrook.

Aanvang 19:30 u.