Alg. diaconale doeleinden 22 november

De opbrengst van deze collectes wordt gebruikt om gemeenteleden die in de problemen gekomen zijn, structurele financiële hulp te bieden en voor mensen die soms of direct hulp nodig hebben. Verder wordt deze onder andere gebruikt voor de bloemen en bloemstukken in de kerk, bank- en administratiekosten, ouderenwerk , kerstgeschenken en andere geschenken of bijdragen. Tevens proberen wij hiervan enige financiële reserve op te bouwen voor onvoorziene zaken