Bezinningsdienst in het Kerkje aan de Zee

Ook dit jaar is er in de Lijdenstijd elke woensdag een bezinningsdienst in het Kerkje aan de Zee.

In de Stille Week hopen we elke avond zo’n moment van stilte en bezinning te hebben. De meditaties worden verzorgd door predikanten uit verschillende kerk-genootschappen op Urk. De Hervormde Gemeente op Urk is dankbaar zo haar Kerkje en medewerkers ter beschikking te kunnen stellen om op die manier samen het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus te gedenken en in alle onderlinge eigenheid de eenheid in Hem te belijden en beleven. Het thema is dit jaar: “De heerlijke ruil”.

De eerste bezinnings-bijeenkomst is op D.V. woensdag 26 februari en begint om 20.00 uur.  De kerk is open vanaf half acht. Iedereen van harte welkom