Bijbelkring voor jonge lidmaten

Inmiddels zijn er voor zover ik weet al 2 of 3 kringen die bij elkaar komen. Het zou mooi zijn wanneer we dat met elkaar oppakken en samen nadenken over een bepaald boekje of Bijbelgedeelte. Dat geeft verbondenheid en gespreksstof in een grotere kring dan het eigen wereldje van de jonge lidmaten.

Als jullie een nieuwe lidmatenkring willen oprichten kunnen jullie dat doorgeven aan mij of aan onze pastorale werker, proponent H.J. van der Wal. Mijn emailadres is: predikant@hervormdegemeenteurk.nl ook bellen is mogelijk op mijn mobiele nummer: 06- 10518339.