Bijbelstudie over Jeremia

In samenwerking met de beide predikanten van de Gereformeerde Kerk zullen er vanaf oktober zes winteravondlezingen georganiseerd worden over het Bijbelboek Jeremia. Deze lezingen zullen afwisselend in de Ark en in de Poort gehouden worden.

De tijd waarin Jeremia profeteerde was één van de meest spannende in de geschiedenis van het volk van God. Enerzijds moest hij Gods oordeel verkondigen aan het volk, maar anderzijds mocht hij ook spreken over het nieuwe verbond dat de HEERE zou sluiten.