Christenen voor Israël

Het belangrijkste doel van Christenen voor Israël is om betrouwbaar Bijbels onderwijs te geven over Israël aan christenen in Nederland. Op talloze manieren bereiken wij christenen om hen te wijzen op Gods liefde voor Zijn volk en op Zijn komende koninkrijk.

Een greep uit de activiteiten waarmee wij onze boodschap uitdragen:

 • Onze maandkrant Israël Aktueel
 • Ons theologisch magazine Israël & de Kerk
 • Ons verdiepende magazine Profetisch Perspectief
 • Ons kinderblad Tov! Clubblad
 • Het nieuwsmagazine Israel Today
 • Onze lezingen en spreekbeurten door het land
 • Onze solidariteitsreizen naar Israël
 • Onze jongerenbeweging Isreality
 • Ons kinderwerk op scholen
 • Onze diverse activiteiten en evenementen
 • Ons Bijbelstudiemateriaal voor kringen

Wij ervaren het als een groot voorrecht om in deze tijd te mogen leven, de tijd waarin God Zijn beloften aan het Joodse volk vervult. Ondanks alle druk van de wereld op Zijn volk, gaat de Heere Zijn weg met Zijn volk. Zoals Paulus in de Romeinenbrief zegt: “de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk”. God brengt Zijn volk thuis en is dat niet het teken van de naderende komst van de Messias? Het is uniek dat u en wij hiervan getuige mogen zijn en aan mogen bijdragen.

Wilt het educatieve werk van Christenen voor Israël steunen met uw gift?