Dagafsluiting 2 Korinthe 4:16-5:10

Vanavond staan wij in de dagsluiting stil bij 2 Korinthe 4:16-5:10. De apostel Paulus heeft tijdens zijn bediening vaak te maken gehad met felle tegenstand. Toch verloor hij nooit de moed, zelfs niet wanneer hij oog in oog stond met de dood. Paulus wist immers van het eeuwige leven door de Heere Jezus Christus. Gedurende zijn leven hier op aarde mocht Paulus tegenover anderen getuigen van het goede nieuws van de opgestane Heiland.