Overdenking Psalm 6 (deel 2)

Psalm 6 leert ons Gods liefdestoorn kennen. Hij straft ons door toelating, maar naar onze zonden niet. God kan niet met het kwade verzocht worden en Hijzelf verzoekt niemand. God is liefde! Zijn vonnis en straf is rechtvaardig maar zij is altijd vanuit liefde! Zo is de HEERE als het ware de Rechter, die de straf uitspreekt, maar Hij voert die straf niet Zelf uit, dat doet de duivel. Gods straffen is altijd een straffen met een doel, namelijk om ons te brengen bij het Licht!

Gods straf is ontbrand op Golgotha en zal nog eenmaal ontbranden in de dag van het oordeel! De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem!

We leven nog in het heden der genade!