Dagafsluiting Lucas 24:45-53

De evangelist Lucas beschrijft zowel aan het einde van zijn evangelie als aan het begin van zijn tweede boek, de Handelingen der apostelen, hoe Jezus Christus ten hemel vaart.┬á Na de hemelvaart moet in Christus’ Naam onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden.