Meteen naar de inhoud

Dagafsluiting Lucas 24:45-53

De evangelist Lucas beschrijft zowel aan het einde van zijn evangelie als aan het begin van zijn tweede boek, de Handelingen der apostelen, hoe Jezus Christus ten hemel vaart.  Na de hemelvaart moet in Christus’ Naam onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden.