Overdenking Jacobus 1d

God wil maar een ding en dat is dat alle mensen gelukkig zijn doordat zij Hem leren kennen. En waar Hij een afschuw van heeft is oneerlijke mensen. Mensen die net doen alsof ze Hem liefhebben. Mensen met een zondagsgeloof.

Dat zijn de twijfelaars van de verzen 6 t/m 8. Dat zijn de hoogmoedige mensen, die alleen maar uit zijn op hun eigen eer en roem. Jezus noemt die mensen lauw. Die moeten maar niet denken dat ze iets zullen ontvangen, zegt Jacobus.