Dagsluiting Lucas 24:13-24

Voor de twee discipelen die in Lucas 24 op weg zijn naar het dorpje Emmaüs lijkt er met Pasen nog niets veranderd te zijn. Toch kunnen zij Jezus niet loslaten en is hun verlangen nog steeds op Hem gericht. Juist aan hen zal zich Christus opbaren terwijl zij al pratend onderweg zijn.