Overdenking Psalm 31 (Deel 1)

Psalm 31 gaat vooral ook over handen. David was als herder veel met zijn handen bezig. Met de herdersstaf hield hij de kudde bijeen. En als er een afgedwaald schaap was dan gooide hij met een slinger een steen om het schaap weer terug te leiden naar de kudde. Deze Psalm is ook de Psalm van de woorden van de Heere Jezus aan het kruis: ‘In Uw handen beveel ik Mijn geest’. Gods handen zijn de handen waarin de namen van Zijn kinderen staan geschreven. Veilige handen!