Diaconaal nieuws

Wat zijn wij in een heftige en onzekere tijd beland. Het Coronavirus trekt diepe sporen in Nederland. Het virus heeft inmiddels ook Urk bereikt. Met alle gevolgen van dien. Het sociale en gemeenteleven valt abrupt stil. Gemeenten van Christus die vrijwel alleen nog digitaal met elkaar verbonden zijn. Het houden van onze vertrouwde kerkdiensten is ineens niet meer toegestaan. Pastorale en diaconale bezoeken worden afgeraden. Eenzaamheid ligt op de loer. Onze kwetsbaarheid is zicht- en voelbaar.

Ik las in mijn Spreukendagboek, geschreven door Tim Keller, GEEN VERRASSING (17 maart). Hieronder zijn uitleg toegespitst op het Coronavirus. Het dagboek is trouwens een echte aanrader.

Geen verrassing

Als christen mogen wij de gevolgen van het Coronavirus niet als verrassing beschouwen. In Job 5:7 staat: “De mens is voor het ongeluk geboren – zoals vonken uit het vuur omhoog spatten”. Het menselijk lijden is onvermijdelijk. God zegt tegen ons dat niet geschokt moeten reageren op lijden (Gen. 3: 17-19).

Waarom zijn wij verrast?

Wij hebben een te groot vertrouwen in onze technologie en in onze democratische structuren, en we zijn door onze seculiere, materialistische cultuur voorgeprogrammeerd om ons geluk grotendeels te zoeken in fragiele dingen als er goed uit zien, rijkdom en genot.

Jezus ons Voorbeeld

Zelfs veel christenen geloven dat God hun niet echt erge dingen zal laten overkomen. Maar Jezus zelf ontkracht dat. Als God toestond dat een volmaakt mens verschrikkelijk moest lijden voor iets goeds dat veel groter en mooier is, waarom zouden wij dan denken dat ons dat niet zal overkomen? “Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks” (1 Petrus 4: 12).

Hoopvol en vertrouwen

Hoopvol en met vertrouwen mogen wij als gemeente weten dat wij een Vader hebben Die er altijd voor ons is en altijd het goede met ons voorheeft. Een en al genade en liefde. Job en Jezus zijn hierin onze sprekende voorbeelden van hoe een ‘mens’ moet lijden. Bij het schrijven van deze blog klinkt vanaf mijn IPad het lied “Ik zal er zijn” van Sela. Hoe passend is dat? Je gelooft je oren toch niet!

“In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, zijn wij bij U veilig, U die ons ziet. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als wij eens moeten sterven, als wij U ontmoeten: dan droogt U onze tranen, U noemt zelfs onze naam. U blijft bij ons Jezus, laat ons niet gaan. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Wij zullen eeuwig zingen, dicht bij U zijn.”

Diaconale zorg

Zeker in de komende periode willen wij een oproep doen aan u allen. Het wordt (steeds) moeilijker om hulp te ontvangen voor oudere en hulpbehoevende gemeenteleden. Wij willen u vragen: schenk (financiële) hulp waar het kan, zie naar elkaar om en help daar waar het kan, verantwoord en toegestaan is. Bijvoorbeeld: boodschappen doen, medicijnen ophalen, honden uitlaten, belrondes onder oudere gemeenteleden, kaartje of mailtje.

Bijbels hamsteren

De schappen in de winkels raken op het moment dat ik dit schrijf leeg. De prijzen van artikelen kunnen daardoor zomaar omhoog gaan. Let op mensen die leven in armoede of te maken hebben met financiële problemen. Zij kunnen mogelijk wel wat extra hulp gebruiken. Verras ze met een tas met boodschappen. Denk bij ‘hamsteren’: “Hebt u naaste lief zoals uzelf”. En niet ‘the survival of the fittest’. In dagblad Trouw werd vanuit 4 Bijbelse verhalen richting gegeven aan het ‘hamsteren’.

Verhaal 1: Zorg voor de zwakkere (Jozef: 7 magere jaren)

Verhaal 2: Wees betrouwbaar (teveel verzamelde manna zat onder de wormen en stonk)

Verhaal 3: Maak je niet te druk (Bergrede, Mattheüs 6: 25-34)

Verhaal 4: Wacht verstandig af (vijf dwaze en vijf wijze meisjes)

Vanuit de diaconie is er aandacht voor gemeenteleden die extra hulp nodig hebben. Laat het ons alstublieft weten als iemand extra hulp nodig heeft. Liever dubbel, dan geen.

Als u tijdelijke financiële ondersteuning nodig heeft, trek a.u.b. tijdig aan de bel: diaconalehulp@hervormdegemeenteurk.nl of 06-13630554 (diaken Klaas Oost).

Bidden

Wij willen u vragen tijd te nemen om samen en persoonlijk te bidden voor:

  • Hen die ziek zijn en/of in quarantaine leven. Dat ze het mogen volhouden. Dat ze mogen genezen.
  • Bid voor hen die die overlijden aan het virus. Vaak zonder familie, alleen, geïsoleerd vanwege de ziekte.
  • Voor hen die een dierbare verloren zijn vanwege het coronavirus. Om troost in dit verdriet.
  • Voor artsen en verplegend personeel die te maken hebben met de druk van deze pandemie. Het risico op overbelasting is groot. Sommigen moeten (straks) beslissingen nemen over leven en dood. Bid voor compassie, wijsheid en voor kracht om het vol te houden.
  • Voor de leiders die belangrijke beslissingen moeten nemen. Dat hun beslissingen daadwerkelijk dienstbaar zullen zijn aan de samenleving.
  • Tegen de verspreiding van het virus, juist ook op die plekken waar mensen extra kwetsbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de overvolle vluchtelingenkampen of de grote groepen arme mensen die in krottenwijken wonen.
  • Bid ook voor onze broers en zussen in die landen waar geloven het meeste kost. Zij kunnen nooit in grote groepen samenkomen in publieke erediensten.

In de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven onder de druk van ziekte, eenzaamheid of armoede.

Broederlijke groet,

Wim Zoer