In contact blijven

Nu de maatregelen vanwege het coronavirus ons dagelijks leven compleet veranderd hebben, beseffen we pas hoeveel dingen voor ons altijd vanzelfsprekend waren. Gezellig winkelen of uit eten gaan is niet meer mogelijk. Even achterom bij iemand op bezoek gaan is er niet meer bij. De Talma Haven, het Dok en het Kompas zitten dicht. Zelfs de schoolgang en het kerkbezoek is verboden, iets wat aan het begin van de maand nog ondenkbaar was. Ik begrijp nu ook steeds beter het verdriet van de dichter van Psalm 42 & 43. Vol weemoed denkt de dichter eraan hoe hij zingend in een feestvierende menigte opging naar het huis van God.

Nu mogen wij gelukkig weten dat wij overal naar de HEERE onze God kunnen gaan. Als wij in het buitenland al onze handen kunnen vouwen en troost vinden in het lezen van Gods Woord, dan geldt dat des te meer als wij ons in onze eigen (huis)kamer bevinden. Niettemin groeit het verlangen om weer samen op te kunnen gaan en de HEERE te loven.

Laten wij bidden dat onze hemelse Vader ons in deze crisis vast zal houden en dat Hij de onderlinge band ook zal sterken. Daartoe mogen wij onszelf ook dienstbaar opstellen en doen wat in ons eigen vermogen ligt. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de ouderen in ons dorp. Maar zij zijn niet de enigen die het zwaar hebben in deze situatie. Denk ook aan de gezinnen waar de moeders en vaders plotseling ook als meester en juf op moeten treden. Denk aan de bedrijven en zelfstandigen die een onzekere tijd tegemoet gaan. En ook de kinderen en jongeren hebben onze aandacht en gebed nodig. Gelukkig zijn er verschillende dingen die wij kunnen doen, zoals:

  • iemand opbellen en vragen hoe het met de ander gaat;
  • een kaartje sturen ter bemoediging (en als je geen kaart in huis heb, kun je één maken);
  • boodschappen doen voor iemand die aan huis gebonden is.

Gelukkig is veel hiervan al vanzelfsprekend op Urk!

Ds. Hoekman en pastoraal medewerker Van der Wal zijn in deze dagen zowel telefonisch als via de sociale media te bereiken. Ook als u vragen hebt over de Bijbel of over de omgang met God, dan kunt u deze stellen. Wij zullen via de website geregeld een overdenking of toerusting publiceren.

Voor de zekerheid vindt u hieronder de contactgegevens van het pastoraat:

ds. J. Hoekman 06 1051 8339
predikant@hervormdegemeenteurk.nl

pastor H.-J. Van der Wal 06 2398 1700
pastorale@hervormdegemeenteurk.nl

Arksisters 06 1359 2752
arksisters@hervormdegemeenteurk.nl