Diaconaat Dichtbij 25 oktober

Doel van deze collecte is specifiek om aan financiële hulpvragen gehoor te kunnen geven, welke komen uit onze gemeente en dorp. Helaas is het de laatste tijd steeds meer nodig om hulpvragen vanuit de gemeente te beantwoorden en als diaconie willen wij graag deze hulp het hoofd bieden. Wanneer ons om hulp wordt gevraagd zijn er vaak al grote financiële problemen en is er meestal dus acute hulp nodig. Uw diaconie wenst deze collecte dan ook van harte aan om zo elkaar als broeders en zusters tot hulp te zijn.