Dovenpastoraat 11 Juli

Dovenpastoraat, zorg van ons allemaal. Het Interkerkelijk Comité Dovenpastoraat Overijssel e.o. werkzaam vanuit de PKN en de CGK en  ook de NGK, zet zich in voor het werk wat er gedaan moet worden voor onze mede dove broeders en zusters in de provincie Overijssel e.o. ( En uiteraard zijn er over het hele land meerdere comités werkzaam onder de doven.) Het Interkerkelijk Comité Dovenpastoraat probeert op een goede en verantwoorde manier contacten te onderhouden met hen die afhankelijk zijn van iemand die hun gebarentaal verstaat. Dat dit veel tijd kost zal u wellicht bekend zijn, maar ook financieel zit er een kostenplaatje aan verbonden.

Het comité Overijssel e.o. dat uit zo’n 25 vrijwilligers bestaat, doet het werk waartoe ze zijn aangesteld zoveel mogelijk vrijblijvend. Maar dan nog heb je te maken met gemaakte onkosten zoals: het organiseren van gecombineerde diensten, specifieke dovendiensten, de predikant en eventuele tolk, drukwerk, reiskosten vergoedingen en andere zaken. Een collecte voor dit belangrijke werk is dan ook hartelijk aan te bevelen. Zo kan het Dovenpastoraat vorm gegeven worden. Belangrijker is natuurlijk het werk wat gedaan wordt in opdracht van onze Heer en Heiland. Het omzien naar elkaar, ook onder onze dove mede broeders en zusters. Het verzorgen van de diensten die voor dove mensen toegankelijk zijn staat onder leiding van een dovenpredikant, al dan niet met een gebarentolk. Hij doet dit werk in opdracht van Hem die hem ertoe geroepen heeft. Zo mogen we voor en met elkaar van grote waarde zijn om Gods rijke Evangelie uit te strooien ook over de wereld van de doven veraf en dichtbi