Evangelische Hogeschool 10 januari

Het onderwijs van de Evangelische Hogeschool richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Een belangrijke taak voor de EH is studenten helpen bij het ontwikkelen van een eigen christelijke identiteit. Op de EH leren studenten dat een relatie met God het hele leven kan doortrekken. Een andere taak van de school is om jongeren te leren op een goede manier hun geloof te delen. Religie is in, maar de belangstelling ervoor is vaak vrijblijvend en oppervlakkig. Studenten leren een duidelijk getuigenis te laten horen.

Deze missie voeren wij uit via het EH-Basisjaar, een tussenjaar voor jongeren ter voorbereiding op een vervolgstudie aan hbo en universiteit.