Het kleine kruikje

Vandaag lezen we 2 Koningen 4: 1-7

De weduwe van de profeet  komt naar Elisa toe en vertelt dat ze diep in de ellende zit. Ze eindigt met de vraag ”wat moet ik doen” en dan  stelt Elisa een wedervraag: “wat heb je in huis?” als ze vertelt dat ze alleen een klein beetje olie heeft in een heel klein kruikje, krijgt ze een opdracht mee om dat beetje olie uit te gieten in  hele grote lege vaten uit haar omgeving. De vrouw sputtert niet tegen maar gaat aan de slag. Het resultaat is overbekend. Er is voor de vrouw weer toekomst.

Zo komen wij tot God met ons gebed, dat we midden in de ellende zitten, Heer wat moeten we doen, wat verwacht ik Heere, mijn hoop is op U! En dan stelt God ons vandaag diezelfde vraag: Wat heb je in huis en daarbij bedoelt Hij niet wat we in de voorraadkast hebben, maar wat we aan geloofsvertrouwen hebben om deze situatie te kunnen doorstaan, ongeacht hoe de afloop wezen zal. En net als die vrouw moeten we dan bekennen dat wat we aan geloofsvertrouwen hebben zo minimaal is, dat zelfs het allerkleinste kruikje groot genoeg is om het in op te bergen. Erkennen dat  je geloof tekort schiet is al een hele stap. Daarmee geef je ruimte voor de Heer om te helpen. God geeft dan ook jou en mij vandaag deze opdracht mee: Begin met gieten en vul al de lege vaten  in jouw omgeving. Al die grote lege vaten van mensen die totaal geen geloofsvertrouwen meer hebben, die niet van een hemelse Vader weten en in  precies dezelfde situatie als wij zitten en  hellemaal geen hoop meer hebben. Ga naar ze toe en vertel van onze Hemelse Vader die  ons dragen wil als het moeilijk is. Die ons kracht geeft om ook het zwaarste leed te dragen. Als we dat daadwerkelijk gaan doen, zullen we tot de verrassende ontdekking komen dat ons vertrouwen  als een onuitputtelijke bron van levend water zal worden. Niet dat ons kruikje zelf groter wordt, maar dat ons kleine langzame stroompje, wat soms meer druppelt dan bruist, door zal gaan zolang we maar aan het gieten zijn.  En het zal doorgaan totdat alle vaten gevuld zullen zijn, Totdat ieder van God en Zijn heilsplan voor ons, gehoord zal hebben. Dan zullen wij  met recht de eerkroon ( in het Grieks Corona!) mogen dragen. ( Psalm 89)

Gods zegen toegewenst in deze moeilijke dagen, Ga met Hem en Hij zal met je zijn

Henk Kapitein