Hulp aan Zuid Afrika

‘Onze’ crèches in Zuid- Afrika.

Het is de laatste tijd in onze wereld nogal hectisch en daarbij kan het ook gebeuren dat wij in ons persoonlijke leven het niet gemakkelijk hebben zelfs al gaat het over zogenaamde goede dingen zoals het regelen van een verhuizing of door het naderen van de trouwdatum. Ik hoop dat het in de komende tijd wat overzichtelijk mag worden in ons persoonlijke leven maar ook in de wijde wereld. Moge de Here ons daartoe de kracht en de wijsheid geven en zo onder zijn hoede en leiding op weg naar de beloofde toekomst.

In dat geheel is voor ons als gemeente ook nog een plek van aandacht en liefdevolle zorg voor de beide zwarte hervormde gemeenten met in het bijzonder hun crèches bij Kaapstad en Bloemfontein. We mogen terugzien op het wonderlijke gebeuren aan de vooravond van de jaarwisseling toen we met name een goede handreiking konden doen aan de kinderopvang van ds Alfred en zijn vrouw Guinea maar zelfs bleek het mogelijk om voor de crèche bij Kaapstad een mooie gift te sturen. Wat was hun dankbaarheid groot en hoe werden in hun moeilijke persoonlijke omstandigheden van werkeloosheid en corona vaders en moeders geholpen. Keihard is vervolgens met de nodige werkzaamheden begonnen. Ik kreeg een paar foto’s die daarvan getuigenis aflegden. Ik stuur deze door zodat u er ook kennis van kan nemen.

Daarbij vertelde hij voor een paar weken dat ze bezig waren met de voorbereidingen voor de zogenaamde ‘Jeanne en Bos-dag’ met de kinderen en wel op 18 maart. Hij beloofde foto’s te sturen en hoopte zo de liefdeband tussen onze gemeentes te mogen bevestigen. We zien er naar uit.

Ds Kathleen bracht in de laatste weken verslag uit van alle werkzaamheden die in het afgelopen jaar mochten plaats vinden : een hele lijst van werkzaamheden voor de crèche maar ook van inspanningen om de kinderen te blijven opvangen terwijl veel ouderen en jongeren met name door de corona ‘verdwenen’  zijn. In december konden toch nog 15 kinderen overgedragen worden naar de lagere school. Hulp van de overheid werd ook minder maar men bleef warm eten geven aan de omwonenden. Voor dit jaar moet er onderhoud gepleegd worden aan de gebouwen en de tuin ( groente) plus speelplaats. Zij spreekt namens allen haar grote dankbaarheid uit en voor ons: `Baie seen en sterkte toegebid vir die nuwe jaar van 2022. Mag God ons genadig wees, soos Hy getrou die afgelope jaar was. Aan Hom die lof en eer. Groet aan al die bekendes’.

Ik hoop dat wij met hen vol liefde meelevend op Goede Vrijdag bij de collecte hen opnieuw mogen verrassen.

Met een hartelijke groet en vol vertrouwen G. Bos