IZB – Kerken in het Noorden

Je zult maar lid zijn van een kerk in een krimpregio. In zo’n kleine kwetsbare gemeente, hoeft maar weinig te gebeuren, of het voortbestaan staat op het spel.. Gemeenten in het noorden van ons land hebben al langere tijd te kampen met sterke krimp. Steeds meer van deze gemeenten dreigen om te vallen, zelfs na fusie met omliggende gemeenten. IZB, vereniging voor zending in Nederland, wil deze gemeenten ondersteunen door het missionaire karakter van de kerk te versterken.

Met deze opdracht is Jaap Van den Born aan de slag. Uitgangspunt voor Van den Born is dat elke gemeente, hoe klein ook, van betekenis kan zijn voor haar omgeving. Hij noemt als voorbeeld het openstellen van een kerkgebouw op Open Monumentendag. „Bedenk iets wat mensen helpt om over de drempel te komen. Ik hoorde van een kerk die de mogelijkheid bood doopregisters in te zien. Ook waren er doopjurken en doopkaarten opgehangen. Dat leverde mooie gesprekken met bezoekers op.”

De IZB-medewerker heeft geen pasklare recepten, maar daagt kerken uit op zoek te gaan naar mogelijkheden die passen in hun specifieke situatie. „Denk erover na hoe je mensen kunt ontmoeten en kunt aansluiten bij wat hen bezighoudt. Dan vind je altijd punten waarbij je kunt aanhaken met het Evangelie. Onze opdracht is zaaien. En intussen mogen we erop vertrouwen dat de Geest Zijn werk doet.”

Als diaconie van ‘de Ark’ hebben we ons verbonden aan de IZB om dit traject voor een bepaalde periode structureel te ondersteunen. Helpt u mee door mee te bidden en mee te geven?