IZB Noord-Nederland 15 november

In 2016-2017 heeft de IZB samen met de Gereformeerde Bond een onderzoek uitgevoerd in gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe. Vanuit menselijk perspectief is de toekomst van de kerk daar wankel. De gemeenten zijn doorgaans klein en het is moeilijk om staande te blijven. Sommige predikantsvacatures blijven onvervuld en het wordt steeds moeilijker om gemeenteleden bereid te vinden die, binnen en buiten de kerkenraad, hun schouders onder het kerkenwerk willen zetten.

Steeds meer van deze gemeenten dreigen om te vallen, zelfs na fusie met omliggende gemeenten. Omdat we dit niet zomaar mogen laten gebeuren wil de IZB deze (kleine) gemeenten ondersteunen. In essentie willen we deze gemeenten helpen om een nieuwe vrijmoedigheid en vruchtbaarheid te vinden. Als diaconie van ‘de Ark’ hebben we ons verbonden aan de IZB om dit traject structureel te ondersteunen. We zijn dan ook blij om te horen dat het mogelijk is geworden dat Jaap van den Born aan de slag gaat bij IZB-Focus als missionair werker in de noordelijke provincies.