Korte overdenking: Jeremia 29

We lezen vandaag Jeremia 29 vers 5-11. Een bekend hoofdstuk wat ons ook nu in de huidige situatie iets te zeggen heeft.

De  boodschap die Jeremia  aan de ballingen bracht  om  in Ballingschap het leven op te pakken want de ballingschap zou nog wel  even duren. Maar verlies niet je identiteit, want er komt het moment dat je weer terug gaat, dus leef alsof je  in je vaderland bent. Laat je niet door de ballingschap ontmoedigen . want het zijn geen gedachten van onheil die de Here over u koestert, maar gedachten van vrede om u een hoopvolle toekomst te geven.

De Here God  geeft een boodschap van troost, maar totaal anders dan waar op gerekend werd. De ballingschap werd niet verhinderd of stopgezet .  Bereid je voor dat je hier mee zult moeten leven. Het treft jullie en  zal ook nog even duren, God geeft aan dat er geen  wonder op afroep te wachten staat waardoor de dreiging weggenomen wordt. God geeft het advies om   net als de anderen je maatregelen te nemen, je leven aan te passen en niet te roepen zoals de valse profeten deden dat zij de tempel hadden dus hun niets kon gebeuren, of dat wij Christenen zijn en  wij niet getroffen zullen worden, Nee,  dit treft je , houdt er rekening mee, bereidt je voor, maar laat zien dat er voor ons hoop is, omdat God over ons gedachten van vrede heeft.  Behoudt je geloof, je identiteit. Zorg dat je herkenbaar blijft als christen in  dit soort situaties, zie om naar elkaar, ondersteun elkaar denk aan je naaste, steek elkaar een hart onder de riem. Bidt en werk. Laat net als de ballingen die  gewoon  doorgingen met huwen, kinderen krijgen, door je leven zien dat deze bedreiging geen aanslag op je geloofsvertrouwen is, ga door met christenliefde, bidden, helpen, weest het lichaam van christus ons hoofd en laat dit zien en beleven door mensen die als een onthoofde kip  in paniek ronddolen , paniekaankopen doen,  of totaal ontredderd  en verweesd achterblijven. Wij zijn geredde mensen, en wij zijn absoluut niet verweesd, want God is onze vader die gedachten van vrede over ons koestert en al het kwade ten goede keren zal