Toelichting op AVG omtrent livestream en app

Video beeld verbinding

Gezien de huidige omstandigheden met het corona virus en de maatregelen die we moeten treffen van uitvoering van de kerkdiensten is de invoering van de livestream of uitzending per video in een stroomversnelling gekomen. Via deze weg willen we graag wat uitleg geven over hoe we hierin ook de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) meenemen. Om al onze leden in staat te stellen de kerkdiensten mee te maken plaatst de gemeente de kerkdiensten online op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang. Vanwege de huidige bijzondere omstandigheden bieden we de diensten aan iedereen aan. Uiteindelijk willen we d.m.v. toegangscodes toegang verlenen. Deze worden dan via de diaconie beschikbaar gesteld. Hier krijgt u later nog meer informatie over. Voor de bezoekers wordt in de kerk , nu het Kerkje aan de Zee later De Ark, aangegeven waar de video vrije zone zich bevindt. Hier kan men zitten zonder in beeld te komen. 


De Ark App met ledenlijst

Sinds kort maken we als kerk gebruik van de scipio app. Hier draaien we nu proef mee. Met deze app heeft u toegang tot de ledenlijst van de kerk. Dit is ter vervanging van de gemeente gids. Als u hier ook gebruik van wilt maken kunt u een mail sturen naar het onderstaande email adres.
Vanuit de AVG is het toegestaan om ledengegevens zonder grondslag te delen met andere leden van de kerk, mits dit binnen de gemeente gebeurt en in afgeschermde omgeving, de app biedt hier een perfecte oplossing voor. Dit omdat het dan mogelijk is om de gegevens voor mensen met een bezwaar makkelijk zijn te verbergen. Mocht het zo zijn dat u niet wilt dat uw gegevens worden gedeeld dan kunt u dit kenbaar maken aan de secretaris van het CvK. Uiteraard willen we voor het gemeente zijn en het onderlinge contact het liefst dat alle namen van de leden toegankelijk zijn.
Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar secretaris.cvk@hervormdegemeenteurk.nl