Liturgie 10 oktober 2021

In de ochtenddienst, welke aanvangt om 10:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. Samsom. De schriftlezing tijdens deze dienst is uit Mattheüs 7: 15 – 22 en Galaten 5: 13 – 26

De middagdienst, welke aanvangt om 17:00u hoopt ons voor te gaan Dhr. de Haan. De schriftlezing tijdens deze dienst is uit Hebreeën 11 vers 1, Johannes 14 vers 23, 2, Timotheüs 1 vers 13 en 14, Johannes 3 vers 16, Johannes 7 vers 38, Psalm 62 vers 6 en 7 en Romeinen 4 vers 18

Afkondingen van deze dienst zijn hier te lezen.