Liturgie 20 juni 2021

In de ochtenddienst, welke aanvangt om 10:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. Kelemen. De schriftlezing tijdens deze dienst zal zijn uit Handelingen 5: 1-11 en 1 Korinthe 14: 26-33.

In de middagdienst, welke aanvangt om 17:00u, hoopt ons voor te gaan Ds. Lavooij. De schriftlezing tijdens deze dienst zal zijn uit Richteren 3: 12 t/m 30.

Beide diensten zijn via de livestream te volgen. De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons verbonden is een gezegende dienst.