Hulp aan Zuid Afrika

Het is alweer een paar maanden geleden: op Goede Vrijdag was de zogenaamde Tafelcollecte voor de beide crèches in Zuid-Afrika waarmee wij kontakt hebben. Het was toen voor mijn gevoel heel bijzonder omdat het zo anders was dan anders. Dat was trouwens voor een aantal kerkgangers kennelijk ook zo geweest zoals zij mij dat bij het winkelen de volgende dag vertelden. Zonder Goede Vrijdag geen Pasen en levend te midden van de pandemie was dat voor een ieder van ons wel duidelijk: we gaan onze weg niet alleen wanneer we onze handen maar leggen in die van de Here Jezus. Het bleek overigens dat de collecte opbrengst opnieuw verrassend was: ruim 1800 euro en dat betekent een groot bedrag in Randen, de munt van Zuid-Afrika. En wanneer je alleen geld uitgeeft voor de opvang van de kinderen en voor eten voor ouders kan je heel veel mensen blij maken.

Het is vervolgens altijd weer spannend om de opbrengst van de collecte door te geven aan de broeders en zusters in Zuid-Afrika. Dat bleek allemaal ook deze keer niet zo gemakkelijk te gaan. De overheid en allerlei officiële voorzieningen laten het afweten. Geld van de overheid blijkt onderweg verdwenen te zijn. De telefoon werkte ook maar half deze keer. Maar goed – ik heb zowel via ds Kathleen als ds Alfred het verrassend mooie bedrag overgemaakt en tegelijk aan beiden een e-mail gestuurd om met hun bank kontakt op te nemen. Het is al eerder voorgevallen dat na een paar dagen het geld was terug gestuurd – na aftrek van nogal wat kosten (!). Deze keer was het geld in Kaapstad snel verwerkt en dat voor Bloemfontein niet terug gestuurd zodat dat wel in orde is. Ik krijg vast wel weer gauw van ds Alfred bericht hoe dankbaar de mensen en de kinderen daar zijn geweest. Het werk mag nog weer doorgaan!

Inmiddels krijgen wij weer gelegenheid om hen hierin bij te staan want op 20 juni is de collecte weer voor. Heel hartelijk aanbevolen. Ik zal het hen ook vertellen en dan kunnen wij er van op aan dat zij in hun bijeenkomsten die zondag met ons zullen zijn. En wij met hen – ja toch? Namens hen voor al uw betrokkenheid: heel, heel hartelijk dank.

Ds. G. Bos