Liturgie 9 september 2018

In de ochtenddienst, welke begint om 09:30u in verband met viering Heilig Avondmaal, hoopt ons voor te gaan Ds. Bos. De schriftlezing tijdens deze dienst zal zijn uit Hebreeën 11, 23-29. Om 12:00u zal er een aangepaste avondmaalsdienst zijn voor de zieken, waarin Ds. Bos hoopt voor te gaan. De schriftlezing tijdens deze dienst zal zijn uit Psalm 25: 14-18.

In de middagdienst, welke begint om 17:00u hoopt ons voor te gaan Ds. Hoekman. De schriftlezing tijdens deze dienst zal zijn uit Hebreeën 1: 1 t/m 7 

Ochtenddienst

Psalm 95 vers 1
Psalm 95 vers 3 en 4
Gezang 136 vers 1 en 2
Psalm 27 vers 7
Gezang 174 vers 1 en 2
Psalm 103 vers 11
Gezang 113 vers 1 en 5

Aan tafel zingen we gezang 132

Avondmaal met de zieken

Gezang 147 vers 1 en 3
Psalm 25 vers 3 en 4
Gezang 259 vers 1 en 3
Psalm 89 vers 7

We lezen psalm 25: 14-18

Middagdienst

Gezang 252:1
Gezang 249: 1
Psalm 62:8
Psalm 116: 7
Psalm 116 : 8
Psalm 139 : 14
Gezang 243: 3 en 6
Psalm 85: 3 en 4

Zingen aan tafel Psalm 132

Afkondigingen

De afkondigingen zijn hier terug te lezen