Nieuw seizoen zondagsschool

De zomervakantie zit er weer op. We hopen dat jullie allemaal genoten hebben van de vrije tijd! De start van het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Zondag 9 september beginnen we weer voor de eerste keer. Dit doen we om 14.30 uur in de kerkzaal. Jullie mogen je vader en moeder ook meenemen. Als het goed is ligt er ook een uitnodigingskaart op de mat! Op deze uitnodiging staat ook de informatie voor de gemeentedag op 8 september. Ook dat belooft een mooie dag te worden.

Foto zondagsschool
We zijn gewend om elk jaar een foto te maken met de hele zondagsschool tijdens de start in de kerkzaal. In verband met de privacywet zijn we verplicht te vragen of uw kind op de foto mag komen te staan. Zo niet, wilt u dit dan doorgeven aan iemand van de leiding? Dan houden we daar 9 september rekening mee!

Indeling leiding zondagsschool
Groep 1/2: Juf Alie & Juf Saskia
Groep 3: Juf Ellie & Juf Marina
Groep 4: Juf Henria & Meester Iede / Juf Roelie & Juf Liejanne
Groep 5: Meester Wim & Meester Roelof
Groep 6: Meester Henk & Meester Andre
Groep 7: Meester Cees & Juf Janita
Groep 8: Meester Teun, Juf Babette & Meester Jan

Voor groep 5 zijn we nog op zoek naar een extra meester/ juf. Wil je ook helpen bij de leukste zondagsschool van Urk dan ben je van harte welkom J

Preekboekjes
De kinderen krijgen tijdens de eerste keer zondagsschool een nieuw preekboekje. Hierin staan de versjes en teksten die geleerd kunnen worden. Wat zou het mooi zijn als iedereen het boekje meeneemt naar de kerk, erin schrijft en we dat ’s middags samen kunnen bespreken. Wilt u als ouders de kinderen hier ook in stimuleren?

We hopen op een mooi en zegenrijk seizoen.