Overdenking Johannes 20:28

Het toe eigenende geloof van Thomas

Petrus deed in Mattheüs 16 een geweldige belijdenis, maar het was een belijdenis op afstand. Het was een feitelijke belijdenis! Het was een pre-Pasen belijdenis. De Roomse kerk heeft Petrus belijdenis anders geïnterpreteerd dan de Reformatoren. Maar over de belijdenis van Thomas bestaat geen enkel misverstand. Dat is een belijdenis van het hart. Daar staat Thomas niet buiten! Dat is een post-Pasen belijdenis. Een toe-eigenend geloof. Is dat ook uw / jouw belijdenis.