Overdenking Psalm 69 (deel 2)

De woorden : ‘Laat door mij niet beschaamd worden’, zijn zeer intense en ingrijpende woorden. Daarmee zegt de dichter laat door mijn woorden, daden, gedragingen iemand anders die mij dierbaar is, niet van U afdwalen. Laat mijn pijn worden genezen en de pijn die ik anderen heb aangedaan. Laat de Tafel van de Heere een nieuw begin mogen zijn voor ons allen om te vergeten wat achter ons ligt. Het leven is te kort om in haat en nijd met een broeder en zuster te blijven leven en om Gods eer hierdoor in de weg te staan.