Overdenking Markus 16:1-8

Door liefde naar het graf gedreven. Het is vandaag Stille Zaterdag. We zijn in gedachten nog bij Goede Vrijdag, omdat we op weg gaan naar het graf om Hem met de vrouwen te balsemen, maar we zullen morgen zien wat we niet zien: een leeg graf. De Heere is waarlijk opgestaan!