Overdenking Psalm 19

Psalm 19 is een Psalm die de heerlijkheid van God bezingt in de verzen 1 t/m 7 wordt die heerlijkheid bezongen door de schepping en in de verzen 8 t/m 12 is die heerlijkheid van de HEERE zichtbaar is Zijn Woord. In Die Opgestane! En Hij wil door deze Psalm ook doordringen tot in het diepst van ons hart. Wilt u/jij dat ook.