Overdenking Mattheus 28

Wanneer er sprake is van bliksem probeer je normaliter een goed heenkomen te zoeken. Je kunt immers sterven als de bliksem bij je inslaat. De engel die met een lichtende gedaante als bliksem de opstanding van Christus verkondigt in Mattheüs 28:1-7, brengt ons echter de boodschap van Leven. Dit nieuws is in de wereldgeschiedenis ingeslagen als een bom.