Overdenking Psalm 15

In Psalm 15 wordt de vraag gesteld: “Wie zal wonen op Uw heilige berg?” De HEERE is een heilig God en wij kunnen als zondige mensen niet zomaar bij Hem komen. Toch wil de HEERE zelf de afstand overbruggen en tot ons komen. Jezus Christus heeft het offer gebracht voor onze schuld en als wij op Hem vertrouwen, mogen delen in Zijn overvloedige rechtvaardigheid.