Sri Lanka-Hulp 8 november

“Heb God lief boven alles  en de naaste als uzelf”. Dat zijn de twee grootste Christelijke geboden. En met de naaste wordt eigenlijk iedereen bedoeld, dus ook de verre naaste. Vanuit deze beginselen werken mijn vrouw en ik al sinds 2004 onder de allerarmsten van Sri Lanka. Een aantal maanden per jaar is ons werkgebied westelijk Sri Lanka. Maar ook wij van SRI LANKA HULP zijn financieel getroffen door Corona. Al is het in het klein. Dat is debet aan de werkwijze van ons om gelden binnen te krijgen voor de allerarmsten in Sri Lanka. We bezoeken daarvoor scholen, kerken, verenigingen en andere groepen en vertellen over ons werk. Dit alles is helaas nu niet meer mogelijk. En dus ook geen inkomsten voor ons werk.  Mondjesmaat komt er gelukkig nog wel een gift binnen waar we heel blij mee zijn. We hopen daarmee in ieder geval de jaarlijks terugkerende hulp kosten  zoals Engelse les voor arme kinderen, uitdelen van voedsel pakketten in krottenwijken, bijdrage kerkfestival (voedsel armen) kunnen nakomen.

In Sri Lanka heeft het Corona virus er ook voor gezorgd dat duizenden mensen nu honger moeten lijden, doordat het toerisme volledig is ingestort. Het vliegveld werd gesloten en er werden strenge maatregelen getroffen om besmetting te voorkomen en dat lijkt succes te hebben. Echter een tsunami van ontslagen volgde. En in dit toch al lage lonen land deed de regering hulp aan de bevolking af met een gift van 15 euro per gezin waar ze nu al 4 maand van moeten leven…. Slechts een aalmoes want meer dan een derde deel van de bevolking werkt in de toeristen industrie en een groot deel daarvan moet nu bedelend langs de deuren, waar ook niet meer te halen valt. Wij kregen telefoontjes met het verzoek om hulp. Sommigen hadden meer dan twee dagen niet gegeten….Doden door de honger worden helaas niet geteld.  Het is daarom dat we een beroep op u doen om te helpen.  Deze vriendelijke bevolking, van dit door burger oorlog, tsunami, aanslagen op kerken en hotels door moslim extremisten, hevige regenval en modderstromen getroffen land, verdient hulp. Wij gaan in ieder geval door met ons werk, indachtig de uitspraak van onze Heiland “alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijken van mijn broeders en zusters  dat hebben jullie voor mij gedaan”. Helpt u ons mee? Alles is ook te zien in onze website www.srilankahulp.nl

Hartelijk dank, Wim en Diny Kramer