Stichting Schreeuw om leven

Onze maatschappij verandert in rap tempo. Het lijkt wel of alles wat christelijk is in Nederland zo snel mogelijk uit het publieke domein verwijderd moet worden. Andere normen en waarden dringen zich aan ons op, ook op Urk. Het leven wordt in onze maatschappij “maakbaar”. Door de invoering van de NIP-test wordt nu al 90% van de kinderen met Down syndroom geaborteerd. Vrouwen krijgen het dringende advies tot een abortus als bij de 20 weken echo afwijkingen te zien zijn. Het onderwerp abortus gaat menig Urker meisje niet voorbij. Met regelmaat spreken we jonge vrouwen die door hun vriend onder druk werden gezet om hun “ongewenste” zwangerschap af te breken. We zijn dankbaar dat velen niet zijn bezweken voor deze druk. De vraag is: “Hoeveel zijn er wel bezweken?”

Onze hulp afdeling: www.erishulp.nl heeft een speciaal sponsorplan om vrouwen te helpen die om financiële redenen een abortus overwegen. Sinds de start in oktober 2016 zijn al diverse abortus afspraken geannuleerd. Hier zijn we de Heere heel dankbaar voor. Het afgelopen jaar mochten gemiddeld drie à vier vrouwen per week besluiten om toch voor hun kindje te gaan met hulp van onze hulpafdeling. Soli Deo Gloria. Blijft u met en voor ons bidden?