Tweewekelijkse gebedsgroep in het kerkje

Werken kan niet zonder bidden. Daarom komt er eens in de twee weken een groepje van ongeveer 7 personen bijeen op maandagmiddag van 2 tot 3 uur om te bidden voor al het evangelisatie en kerkenwerk. Ook alle noden en zorgen uit onze beide gemeenten die bij ons bekend zijn brengen we voor Gods aangezicht. Graag nodigen we u/jou uit om ook te komen. Plaats van samenkomst is het Kerkje aan de Zee. We starten weer maandagmiddag 6 september 14.00 uur. Welkom!

Vriendelijke groeten namens de gezamenlijke evangelisatiecommissie HGU en GKU,

Agnita Bakker-Post
agnita@bakker.it   06-52650790