Vanuit het scribaat 3 Juli 2020

Wat kan er veel wijzigen in een week tijd! OM te zorgen dat het kerkblad van juni zo actueel mogelijk was, kwam het pas de laatste week van juni uit. Er was rekening gehouden met de versoepelingen  die per 1 juli ion  zouden gaan. Met 100 mensen  weer kerk houden. De bedoeling was om  vanuit het Kerkje aan de Zee  de diensten te organiseren, via beamer en livestream  thuis en in de Ark bij te kunnen wonen.

Inmiddels mogen we weer  met meer gemeenteleden bij elkaar komen. De 1,5 meter afstand bleef wel gelden. In de Ark kunnen we dus met  iets meer dan 200 mensen  bij elkaar komen en werd er besloten om per 5 juli weer in de Ark bij elkaar te komen tijdens de diensten. Sinds woensdag 1 juli  is het advies om niet te zingen  veranderd. We mogen gewoon zingen in de kerk ook omdat de Ark heel hoog is. Wel blijft reserveren vooraf verplicht. Er dient een protocol en een lijst met namen welke zich hebben opgegeven voor de dienst, aanwezig te zijn. Dit vraagt heel veel werk, maar we hebben het er graag voor over.

Wilt u de ochtend en middagdiensten bezoeken, kunt u zich aanmelden via de scipioapp. De ochtenddienst van 5 juli is een doopdienst waarin 7 ouderparen hun kind ter doop willen houden. De naaste familie  en een aantal gemeenteleden kunnen deze dienst bijwonen.

De middagdienst is een opwekkingsdienst. Jeugd tot 18 jaar mag deze dienst gewoon bij elkaar zitten, Volwassenen dienen zich wel aan de 1,5 meter te houden. Jongeren worden dan ook speciaal uitgenodigd deze dienst te bezoeken.

12 juli in de ochtenddienst willen 6 leden belijdenis van het geloof afleggen . Ook daar is aan de naaste familie de mogelijkheid gegeven om deze dienst aanwezig te zijn, Daarnaast is er r ruimte voor de leden van de gemeente om zich ook aan te melden. Maar voor alle diensten geldt helaas dat  als het maximum bereikt is, we  u  vragen om  zich aan te melden voor een volgende dienst. De middagdienst van 12 juli is natuurlijk ook gewoon te bezoeken na opgave. De diensten van de weken daarop kunt u zich dus voor aanmelden via de app. Omdat  er ook gemeenteleden zijn die deze app ( nog) niet hebben, kunnen deze zich aanmelden via het scribaat. 0615243761 of scribaat@hervormdegemeenteurk.nl.

Vanaf 7 juli staat er iedere week ook een uitzending op de website van de Meditatie op locatie. De scriba en dominee Bos bezoeken iedere week een locatie in ons dorp waarbij de scriba iets vertelt over de geschiedenis en dominee Bos hier op aansluit met een korte overdenking. Diaken Klaas Oost maakt het geheel tot een mooie geluid en beeldopname. Zeker de moeite waard om  te zien en te horen!

De verkiezingen willen we in september weer vervolgen door een 2e stemronde. Bevestiging van  de reeds eerder gekozen broeders die het ambt aanvaard hebben, zal DV plaatsvinden in oktober gelijk met de broeders die bij de volgende stemronde gekozen mogen worden.