Verkiezingen

D.V. zondagmorgen 1 maart (na de kerkdienst) worden onze stemgerechtigde leden opgeroepen om hun stem uit te brengen. De door de gemenente voorgedragen broeders zijn in de onderstaande groslijst vermeld.

De stemgerechtigde leden ontvangen na de kerkdienst een stembiljet. Op het stembiljet maken de leden hun keuzes kenbaar maken. Het is van belang dat het aantal broeders dat wordt aangekruist gelijk is aan het aantal vacatures. Voor het ambt van ouderling dienen 15 kandidaten worden aangekruist. 6 kandidaten voor jeugdouderlingen. En voor de ambten diaken en ouderling-kerkrentmeester elk 5 kandidaten.

Ouderlingen 15 vacatures:

1          A. Bakker                    De Akkers 36            

2          E. Bakker                    Schelpenhoek 1                    

3          E.F. vd Berg               Achteronder 40                     

4          J. vd Berg                   Achteronder 24                     

5          M.A. de Boer             Rietgors 25                

6          P. de Boer                  Middelbuurt 68                      

7          T. Bosma                    Munnikplaat 10                      

8          H. Brands                   Enkhuizerzand 16     

9          W. Foppen                  Lijkant 30       

10        G. Ekkelenkamp        Koningsschut 2 Tollebeek

11        L. Kapitein                  Bandelier 14 Tollebeek

12        K. Kaptijn                    Het Hooiveld 6,  Emmeloord

13        K. Pasterkamp            Lacon 35                               

14        J. Post                        Zeeasterstraat 19                  

15        S. Post                        Pionier 18                  

16        J. Ras                         Vlaak 19                    

17        W. Ras                        Wijk 4-28                   

18        W. Romkes                 De Reede 14             

19        J. Romkes                  Kamperzand 12

20        T. Snoek                     Waaiershoek 22                    

21        H. Schraal                   Nw. Guineastraat 17 

22        J. Schraal                   Heerenkamp 2                      

23        R. van Slooten            Hooiland 72               

24        P. van Veen                Molenkamp 26          

25        H. Visscher                 Waakhoogte 11         

26        C. Woord                    de Horst 8, Tollebeek

27        P. Zoer                        Gammels 51

Jeugdouderlingen 6 vacatures:

1       H. Hartman                   Waakhoogte 4                       

2       E.J. Koffeman               Talud 1                                  

3       W. Koster                      Het Rif 8                    

4       J. Kramer                      Coupure 5                 

5       R. Kuijt                           Kraagstuk 6               

6       A. Postma                     Enkhuizerzand 4       

7       Y. Scheffer                    Schelpenhoek 107    

8       M. Sieperda                  Wijk 4-34                   

9       W.H. Schraal                 Bolder 9                     

10     H. Visscher                   Foksdiep 55               

11     J. Zoer                           Molenkamp 23

Diakenen 5 vacatures:        

1          J. Bakker                    Zuiderhoofd 8            

2          G. de Boer                  De Noord 41  

3          R. Hakvoort                Wijk 4-112                 

4          W. Koster                    Ketel 4                       

5          J. Kramer                    Meerkoet 6                

6          H. Nentjes                  Trintel 4                     

7          L. Romkes                  Zomerpeil 13             

8          E. Sieperda                Robbenplaat 44         

9          M. de Vries                 Zomerpeil 9 

Ouderling-Kerkrentmeesters 5 vacatures:

1          E. Gerssen                 Havelaar 5                 

2          M. Hartman                Steenzetter 3 

3          S.H. Loosman            Zate 31                                  

4          R. Oost                       Bornholmlaan 16       

5          J. Post                        Jol 22                         

6          D. Ras                        Waaiershoek 21        

7          R.T. Visscher             Wijk 5-123

8          W. Schraal                  Enkhuizerzand 47, kerkrentmeester