Verkozen ambtsdragers

Naar aanleiding van de verkiezingen afgelopen zondag na de ochtenddienst, zijn de volgende broeders verkozen. Hieronder de lijst in alfabetische volgorde:

Ouderling

P de Boer Middelbuurt 68

T Bosma Munnikplaat 10

W Foppen Lykant 30

K Pasterkamp Lacon 33

S Post Pionier 18

J Ras Vlaak 19

W Ras Wijk 4 28

T Snoek Waaiershoek 22

H Visscher Waakhoogte 11

P Zoer Gammels 49

Jeugdouderling

H Hartman Waakhoogte 4

R Kuyt Kraagstuk 6

A Postma Enkhuizerzand 4

Y Scheffer Schelpenhoek 107

H Visscher Foksdiep 55

Diaken

R Hakvoort Wijk 4 122

W Koster Ketel 4

J Kramer Meerkoet 6

E Sieperda Robbenplaat 44

Hein Nentjes Trintel 4

Hulpdiaken

Jaap Hakvoort De Parelhof

Kerkrentmeesters

E Gerssen Havelaar 5

M Hartman Steenzetter 3

R  Oost Bornholmlaan 16

R T Visscher Wijk 5 123