Viering Heilig Avondmaal

Vanuit de gemeente en vanuit de kerkenraad kwam steeds opnieuw de vraag om ondanks coronabeperkingen en andere meespelende zaken toch weer het Heilig Avondmaal te vieren.

De kerkenraad heeft in haar laatste vergadering besloten om op aangepaste wijze dit te doen op zondag 7 februari a.s. Wij willen dit – rekening houdend met de huidige beperkingen op de volgende wijze doen:

Er worden vanaf 09.00 uur ’s morgens ieder uur korte diensten gehouden van een half uur. Na iedere dienst is er dan nog even tijd om de kerkzaal extra te ventileren. De viering vind plaats terwijl u gewoon in de bank blijft zitten, de diakenen zullen de rijen doorgaan met brood en wijn

  • De diensten zijn om 09.00 uur, 10.00 uur, 11.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur, 16.00 uur 17.00 uur en 18.00 uur.
  • De diensten van 10.00 uur en die van 18.00 uur worden via de live stream uitgezonden
  • De dienst van 12.00 uur op zondag 7 febr zijn een aantal plaatsen gereserveerd voor diegenen die bij de reguliere vieringen hier ook al gebruik van maakten.

U kunt zich inschrijven voor een van de acht diensten. Daar er maar 30 leden per dienst zich kunnen inschrijven verzoeken wij u alleen die leden aan te melden die ook aan het HA willen deelnemen.

Mocht u graag willen deelnemen aan de viering maar toch niet naar de kerk kunnen/ willen, kunt u ook thuis deelnemen aan de viering. In de beide diensten die ook via livestream worden uitgezonden zal de predikant extra aandacht schenken aan hen die thuis deelnemen aan de viering.

Mocht u zich willen inschrijven, maar zijn de acht diensten vol, dan wordt er op Biddag een extra dienst gehouden om 12.00 uur en eventueel ook om 15.00 uur