Werkgroep Kerk & Vluchteling

Kerken in de regio bundelen hun krachten ten dienste van vluchtelingen. Er is onderling contact, zodat we als kerken geen dubbel werk doen, maar elkaar aanvullen en versterken in deze missie. Deze samenwerking krijgt een adres in “Werkgroep Kerk & Vluchteling Noordoostpolder/Urk”. Leviticus 19 vermeldt dat wij de vreemdeling evenveel respect verschuldigd zijn als onze eigen volksgenoten. Jacobus zegt dat oprechte godsdienst gestalte krijgt in het omzien naar mensen die tegen wil en dank familie verloren hebben. Dat zijn er niet weinige onder de vluchtelingen.

Sinds 2013 is er een servicecentrum van de gezamenlijke kerken geopend vlakbij het AZC onder de naam House of Joy. Hier worden verschillende activiteiten voor asielzoekers aangeboden. Denk daarbij aan vrouwenochtenden, Nederlandse les, kinderclub en Bijbelstudiegroepen. Door het werk wat onder de asielzoekers wordt gedaan ontstaan er meer contacten en komen er ook meer mensen op zondag naar één van de kerken in de Noordoostpolder. Mensen die op het AZC wonen komen allemaal uit verschillende culturen en daarbij verschillende achtergronden, verschillende religies. House of Joy is een plek voor onderlinge ontmoeting, maar waar we vluchtelingen ook in aanraking willen brengen met het evangelie van Jezus Christus.