Zuid Afrika 19-12

Nieuws aangaande het werk in Zuid-Afrika

Zoals u allen weet is ds. Bos al vele jaren zeer nauw betrokken bij een aantal zwarte hervormde kerken in Zuid-Afrika en de crèche en kleuterschool die daarbij zijn opgezet. Deze projecten liggen ds. Bos zeer na aan het hart. Middels de collecten hebben we hier als gemeente ook altijd met liefde en ruimhartig aan mogen bijdragen.

Onlangs hebben wij  als college van diakenen samen gesproken met ds. Bos over een tweetal zaken aangaande de hulp aan Zuid-Afika.

Allereerst is er gezien de leeftijd zorg van ds. Bos over de voortzetting van dit werk in de toekomst. Graag zou hij hier ondersteuning in ontvangen. Bijvoorbeeld middels een op te richten comité van enkele mensen.

Als tweede hebben wij besproken een dringende oproep uit Zuid-Afrika van ds Xuba voor ondersteuning van de kleuterschool.

In zijn onderstaande schrijven licht Ds. Bos dit alles toe. Wij willen uw speciale aandacht hiervoor vragen. Als diaconie willen wij dit werk in ieder geval van harte (blijven) ondersteunen, maar bovenal willen we Hem vragen om een blijvende zegen op dit werk voor deze gemeenten in Zuid-Afrika.

College van Diakenen.

Een groet aan ons vanuit Zuid-Afrika.

Ik heb de vorige keer uitgebreid verslag gedaan van de situatie bij Kaapstad: de crèche Eluthandweni als een teken van hoop in de troosteloze omgeving van Khayelitsha. Inmiddels is ds Kathleen een paar weken met voorjaarsvakantie: veertien dagen wandelen tot aan Mosselbaai. Bijna 300 km – voor een ‘alleen-ganger’ als Kathleen de enige manier om tot rust te komen. Ze vertelde mij naar geest en lichaam erg moe te zijn en ze hoopt zo de spanning en trauma’s van zich af te kunnen schudden om daarna met nieuwe kracht en moed de herdersstaf weer op te kunnen nemen. We denken ook aan haar in onze gebeden!

Toen was er de brief van ds Alfred en zijn vrouw Guinea. Hij schrijft om te beginnen: al wat ons bly maak, is dat u omring is deur al die mense vir wie u lief is en ons hoop en glo dat hulle al die nodige ondersteuning gee. Eer aan die Almagtige. Amen. Het is duidelijk dat hij dan niet alleen aan onze kinderen denkt maar ook aan u als gemeente. Hij weet daar zelf als emeritus ook van: nog dagelijks omzien naar vooral de kinderen van de gemeente en daarbuiten plus de zorgen over de eigen kinderen met hun gezinnen in een omgeving van ziekte en werkeloosheid plus dan ook nog een corrupte overheid. Maar zoals gezegd: de Almachtige regeert en zorgt.

In de gemeente met haar eigen jonge predikant begint het weer te lopen gelukkig en de kleuterschool functioneert ook goed. Nu blijkt dat de kleuterschool aangewezen is als de beste van heel de omgeving en dat betekent een ‘gouden certificaat’  en dat houdt denk ik ook wel subsidie in. Fantastisch natuurlijk. Alleen –er moet nog wat opgeknapt worden bij de keuken en ten aanzien van het rioolstelsel. En dat alles binnen een paar maanden. Hij durft eigenlijk niet eens nog weer te vragen  en dat  begrijpen we hen kennende. Ik heb hem toch gevraagd naar een begroting van de kosten hiervan!

Daarover is nader contact geweest. Het gaat uiteindelijk volgens ds Xuba om een bedrag van ruim 5000 Euro en met een paar foto’s maakte hij ons deelgenoot van het feit dat ze al aan het werk zijn gegaan.  Mogen zij hopen dat wij hen hierin zullen bijstaan? Op 19 december is er een collecte voor dit doel volgens het rooster van de diaconie! Inmiddels   heb ik met de broeders van dit college nader contact mogen hebben. Ook zij waren onder de indruk van alles wat in de afgelopen  dertig jaar gedaan is voor een groot aantal gemeenten van de zogenaamde zwarte hervormde kerk in Zuid-Afrika.  Zij vonden ook dat het goed was om in een paar uitzendingen van onze gemeente hierover iets te laten zien. Broeder Klaas Oost wil hierbij behulpzaam zijn gelukkig.

Het is momenteel heel moeilijk om bij hen op bezoek te gaan zoals Janine en ik dat voor een paar jaar nog hebben gedaan. Maar telefoon en internet maken het ons gelukkig toch mogelijk om elkaar nabij te zijn. Maar het is hier allemaal wel erg kwetsbaar door met name mijn leeftijd. Het zou fijn zijn wanneer er om mij heen een paar mensen willen zijn die voor dit doel een comité vormen. Het vraagt niet veel tijd   maar het maakt het kontakt met hen en de hulp aan hen minder kwetsbaar denken wij. Na de uitzendingen en de collecte kunnen we zo God wil in het nieuwe jaar daarmee starten misschien?

Tenslotte –  dezer dagen begint daar de zomervakantie. Dat betekent altijd weer een groot feest – met heel weinig kosten! – De kinderen aangekleed met toga’ s en baret en dan op weg naar de grote school. Met om hen heen de vooral trotse moeders. Maar ook voor de leiding na alle moeilijkheden reden voor dankbaarheid. We leven met hen mee.

Tenslotte – mag de Here u overvloediglik seeén en vreugde verskaf, zo schreef ds Alfred Xuba mede namens zijn vrouw Guinea Wij bidden dat ook hen toe.

G. Bos Mocht u meer willen weten of uw hulp aan willen bieden dan kunt u contact opnemen met ds.Bos