Comité Oost Europa

Het Diaconaal en Pastoraal comité Oost Europa is een samenwerking van de diaconieën van vier plaatselijke gemeenten.

Gereformeerde kerk, Christelijk Gereformeerde kerk Maranatha, de Hervormde Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk Ichtus.

Op deze wijze wordt vormgegeven aan de uitvoering van de diaconale en pastorale taken in verschillende landen in Oost Europa, voornamelijk in Hongarije, Roemenië, het voormalige Joegoslavië en de Oekraïne. Het comité verzorgt daadwerkelijke hulp ten behoeve van kerken en broeders en zusters in de verdrukking zowel geestelijk als materieel. Om zo met hen te delen in de liefde van de Heere Jezus Christus, die de volken verenigt in Zijn Naam