Pastoraat UMCG

De ziekenhuispredikanten in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben een belangrijke taak in de zorg voor mensen die kortere of langere tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen. Het gaat om patiënten die ernstig ziek zijn. Ze zijn vaak ver van huis, ver van familie en op afstand van hun vertrouwde omgeving. De vraag naar geestelijk verzorging neemt toe doordat een groeiende groep patiënten geen kerkelijke achtergrond (meer) heeft, maar in het ziekenhuis wordt geconfronteerd met geloof- en levensvragen.

Het Beatrix Kinderziekenhuis is onderdeel van het UMCG. Hier worden ernstig zieke kinderen verpleegd en werkt Ds Adri Spelt als kinder-geestelijk verzorger, in het KinderComfort team. Dit team ondersteunt zorgverleners (huisartsen, wijkverpleegkundigen, maar ook pastores) die een gezin moeten begeleiden met een terminaal ziek kind. Het UMCG neemt een groot deel van de kosten voor zijn rekening. Al jaren geleden hebben de predikanten duidelijk gemaakt dat er meer hulp nodig is om op alle afdelingen voldoende geestelijke zorg te kunnen bieden. De kerken hebben toen besloten een deel van de kosten voor een predikantsplaats te dragen. Gelukkig is de Werkgroep Geestelijke Verzorging vanuit de PKN steeds in staat geweest om met uw financiële hulp dat deel van die kosten te dragen. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk ook de komende jaren blijven doen