Gevangenenzorg Nederland 1 november

We zijn dankbaar als kerkdiensten goed bezocht worden. Wist u dat gevangenen ook dankbaar zijn als zij bezocht worden? Als er iemand is die hen aanhoort en helpt? Zij staan er vaak alleen voor.

Gevangenen bezoeken is voluit een Bijbelse opdracht: “Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.” Matt. 25:36

Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen en hun familieleden. Ruim 580 vrijwilligers gaan op bezoek in de gevangenis of bij mensen thuis. De vrijwilligers bieden een luisterend oor en denken mee in praktische zaken. Ook als iemand vrij komt, blijft de vrijwilliger betrokken. Want juist dan komt het erop aan! Daarom wordt er ook werk gezocht voor ex-gevangenen en denkt de organisatie mee in praktisch zaken, zoals huisvesting en schuldenproblematiek, om een goede start te kunnen maken als iemand vrij komt. Zo krijgt de visie ‘geloof in herstel’ concreet handen en voeten.

Gevangenenzorg Nederland is een Bijbelgetrouwe vrijwilligers organisatie die werkzaam is in heel Nederland. De organisatie is door Justitie officieel erkend waardoor de vrijwilligers toegang hebben tot de gevangenis en ook buiten de bezoekuren gevangenen individueel mogen bezoeken.

Om hulp te kunnen blijven bieden zijn structurele financiële middelen hard nodig. Temeer daar de organisatie niet gesubsidieerd wordt en sterk afhankelijk is van steun vanuit kerken. Daarom bevelen wij de collecte van harte bij u aan.

Kijk voor meer informatie op de website www.gevangenenzorg.nl

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om gevangenen en/of familieleden van gevangenen te bezoeken? Dat kan. De organisatie is altijd op zoek naar extra vrijwilligers.